Έκδοση R3 - Digital Pen & Paper by CubeIQ

Go to content

Main menu:

Έκδοση R3

irForms™

irForms - Release 3
Σε μια συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση του συστήματος irForms δημιουργήσαμε την νέα έκδοση του irForms, την έκδοση 3, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη στους πελάτες μας.

Στην έκδοση
irForms R3 έχουμε συμπεριλάβει περισσότερες από δεκαοκτώ (18) νέες βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και νέες μονάδες οι οποίες:
(α) αυξανούν την ασφάλεια,
(β) βελτιώνουν την ευελιξία και
(γ) προάγουν την παραγωγικότητα.

Νεες Δομικές Μονάδες και Χαρακτηριστικά του irForms Release 3

 • Αναβαθμισμένη μονάδα διαχείρισης χρηστών με προσδιορισμό ρόλων και διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης συστήματος ανά χρήστη.

 • Αναβαθμισμένη μονάδα διαχείρισης ψηφιακής πένας.

 • Νέα μονάδα διαχείρισης «ραφιών». Άδεια χρήσης «κοινού ραφιού». Ένα «ράφι» για διαφορετικές φόρμες.

 • Αναβαθμισμένος αλγόριθμος διαχείρισης του προτύπου Anoto (Anoto form pattern):  

(α) μοναδικό πρότυπο ανά φόρμα (unique Anoto pattern per form) ή
(β) κοινό πρότυπο για όλες τις φόρμες (common Anoto pattern for all forms).

 • Υποστήριξη φορμών μεγέθους Α4 και Α3.

 • Αναβαθμισμένος αλγόριθμος αναγνώρισης χειρογράφου κειμένου και με χρήση λεξικών τα οποία συντηρούνται και ενημερώνονται.

 • Νέος irForms client για την ανάγνωση barcode (barcode reading client).

 • Αναβαθμισμένος irForms client για λειτουργία σε κινητά smart phones. Κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζονται:

(α) Java
(β) Windows Mobile
(γ) Blackberry
(δ) Android με ειδική μονάδα για την διαχείριση φωτογραφιών.

 • Αναβαθμισμένη μονάδα διαχείρισης εκτυπώσεων:

(α) βελτιωμένη διαχείριση διαμόρφωσης εκτυπώσεων
(β) εκτύπωση «διπλής όψης»
(γ) εκτύπωση φορμών χωρίς πρότυπο Anoto

 • Νέα μονάδα διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης έγγραφων (Document Management System Ιnterfaceς) με δημιουργία προσαρμοσμένου ευρετηρίου αρχείων (file index) για την δυνατότητα αναζήτηση ελευθέρου κειμένου (full text search).

 • Νέα μονάδα email:

(α) αυτοματοποιημένη αποστολή φορμών και εγγράφων
(β) αυτοματοποιημένη αποστολή φορμών και εγγράφων με βάση τον αριθμό της ψηφιακής πένας

 • Αναβαθμισμένη μονάδα web service για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα.

 • Νέα μονάδα κρυπτογράφησης για την κρυπτογράφηση δεδομένων end-to-end (από την ψηφιακή πένα ως τον irForms Server)

 • Νέα μονάδα επαλήθευσης της υπογραφής.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu