Εισαγωγή / Introduction - Digital Pen & Paper by CubeIQ

Go to content

Main menu:

Εισαγωγή / Introduction

About

CubeIQ ΕΠΕ

H CubeIQ ΕΠΕ είναι εταιρία πληροφορικής η οποία εξειδικεύεται στον επανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Re-engineering) και είναι προσανατολισμένη κατά κύριο λόγο στον Τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό χώρο.

Οι υψηλής ποιότητας λύσεις εφαρμογών λογισμικού, ολοκληρωμένων συστημάτων και οι υπηρεσίες σχεδιασμού διαδικασιών που παρέχουμε μπορούν να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες οργανισμών με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητα, την αύξηση της αποδοτικότητας και την μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η CubeIQ ιδρύθηκε το 2003 από μία ομάδα επαγγελματιών με μακρά και επιτυχημένη πορεία στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Τραπεζική αγορά, συνεργάζεται με διεθνείς εταιρίες παραγωγής εφαρμογών λογισμικού και κατασκευής εξειδικευμένου hardware και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα (turnkey solutions), υπηρεσίες ολοκλήρωσης εφαρμογών λογισμικού (software application integration), αυτόνομες εφαρμογές λογισμικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες επανασχεδιασμού διαδικασιών στην τραπεζική και  χρηματοοικονομική αγορά της Ελλάδας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Μέσης Ανατολής.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε συγκείμενους τεχνολογικούς τομείς η CubeIQ δημιουργεί καθετοποιημένες επιχειρηματικές μονάδες με στόχο την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την εστιασμένη εμπορική προώθηση εξειδικευμένων προϊόντων και λύσεων, μια ομάδα εκ των οποίων είναι τα προϊόντα, συστήματα και λύσεις τα σχετικά με την τεχνολογία απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων (remote data capture technologies).

Μέσω ενός δίκτυο συνεργατών, διανομέων μεταπωλητών και πρακτόρων η CubeIQ έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες:

  • Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία Αλβανία, Ουκρανία, Πολωνία

  • Κροατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, F.Y.R.O.M., Βοσνία, Κόσοβο

  • Ιορδανία και Αίγυπτο


Περισσότερες πληροφορίες για την CubeIQ στην διεύθυνση www.cubeiq.gr.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu