Αρχιτεκτονική / Architecture - Digital Pen & Paper by CubeIQ

Go to content

Main menu:

Αρχιτεκτονική / Architecture

irForms™

irForms - Αρχιτεκτονική
Ένα σύστημα irForms μπορεί να έχει αρχιτεκτονική ν-βαθμίδων (n-tier architecture) και αποτελείται κατ' ελάχιστον από τις εξής αρχιτεκτονικές βαθμίδες:

 • irForms Server

 • irForms Server Database

 • irForms Client

 • Κινητό Τηλέφωνο & Εφαρμογή Λογισμικού

 • Βάση & Συνδεση USB σε PC με irForms Client

 • Ψηφιακή Πένα

 • Χαρτί - Φόρμες με το ειδικό υπόβαθρο τεχνολογίας Anoto

irForms Server
O
irForms server συσχετίζει τη φυσική γραφή με τη σωστή ψηφιακή μορφή, μετατρέπει το φυσικό γράψιμο σε ψηφιακό κείμενο, και αποθηκεύει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στη επιθυμητή βάση δεδομένων.

Ο
irForms server είναι εύκολος στην εγκατάσταση και στη διαχείριση του. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη, ο irForms server είναι διαθέσιμος σε πολλαπλές διαμορφώσεις, για χρήση στο δικό του επιχειρησιακό περιβάλλον και πίσω από δικό του firewall ή για χρήση μέσω παροχής ASP.

Η πλατφόρμα
irForms είναι πλήρης και έτοιμη να εγκατασταθεί είτε ως αυτόνομη λειτουργία είτε  να ενσωματωθεί πλήρως μέσα σε υπάρχοντα back-office συστήματα όπως ERP, CRM κλπ., ώστε οι χρήστες να εκμεταλλεύονται την λειτουργικότητα του μέσα από περιβάλλοντα με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι.

Στον irForms server ορίζεται και διεκπεραιώνεται η διαχείριση των χρηστών, των digital pens (και κατ' επέκταση των κινητών τηλεφώνων), των φορμών, των πεδίων των φορών, των γλωσσών και των λεξικών ανά φόρμα και ανά πεδίο καθώς και των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.
Στον
irForms server γίνονται οι διορθώσεις και επικυρώσεις (validations) των συλλεχθέντων στοιχείων και οι διοδεύσεις στοιχείων και φορμών στους ατομικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών ανάλογα με το περιεχόμενο των φορμών για εποπτικό έλεγχο, τελική επικύρωση και αποθήκευση.
Στον
irForms server επίσης ορίζεται και υλοποιείται ο τρόπος εξαγωγής και μεταφοράς των δεδομένων σε επόμενα συστήματα.

Ο
irForms server έχει αναπτυχθεί σε τεχνολογία .Net under .Net 2.0 & .Net 3.0 και έχει επίσης εσωτερική αρχιτεκτονική ν-βαθμίδων (n-tier architecture).
Αποτελείται από τις εξής αρχιτεκτονικές βαθμίδες:

 • Internet Information Server - IIS web server

 • Apache web server (alternative web server)

 • Apache Tomcat application server

 • MySQL database για την αποθήκευση στοιχείων

 • Microsoft Windows Server 2003/2008

irForms Client ή irForms Visual
Το irForms Visual είναι ένα web-based πρόγραμμα για την προβολή, εποπτικό έλεγχο, διόρθωση, τελική επικύρωση, αποθήκευση και ερμηνεία των χειρόγραφων στοιχείων.
Είναι απολύτως ασφαλές και παρέχει πλήρεις αναφορές audit trail.


Το
irForms Visual παρουσιάζει αυτούσια την εικόνα της φόρμας (form image) με τη γραφή και τα ερμηνευμένα (μεταφρασμένα σε ψηφιακή μορφή) στοιχεία προς έλεγχο, ενδεχομένως διόρθωση όπου αυτή είναι αναγκαία και έγκριση του εγγράφου προς αποθήκευση ή διόδευση για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτού.

Digital Pen
Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται με μία "ψηφιακή πένα" (digital pen), η οποία:

 • Εξωτερικά η ψηφιακή πένα μοιάζει με στυλό διαρκείας, αλλά αποτελείται εκτός από μελάνι και ball point και από μικροεπεξεργαστή, μικροκάμερα, μνήμη και μονάδα Bluetooth (βλέπε εικόνα).

 • Η Ψηφιακή πένα έχει χωρητικότητα μνήμης περίπου 100 φορμών και καταγράφει 85 εικόνες ανά δευτερόλεπτο.

 • Κατά την αποστολή των στοιχείων της φόρμας, μαζί με τα στοιχεία, μεταφέρονται και τα στοιχεία του της πένας (serial number) καθώς και ημερομηνία και ώρα, έτσι επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης και διαφάνειας των διαδικασιών διεκπεραίωσης φορμών.

 • Η ψηφιακή πένα λειτουργεί με την πιο σύγχρονη τεχνολογίας προοπτικής απεικόνισης, αναγνώρισης περιστροφής και λάθους

 • Η ψηφιακή πένα είναι ασφαλέστερη και ανθεκτικότερη από ένα PC ή ένα palmtop. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό ή υπαίθρια δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται από τις εκάστοτε συνθήκες περιβάλλοντος (έντονος ή χαμηλός φωτισμός κ.α.).


Το σύστημα irForms μπορεί και χρησιμοποιεί τις ψηφιακές πένες - digital pens των κατασκευαστών Maxell (Anoto since June 2008), Nokia και Logitech.

Η μετάδοση των αποθηκευμένων στην ψηφιακή πένα στοιχείων πραγματοποιείται ασύρματα μέσω Bluetooth capable κινητών τηλεφώνων και δικτύου GPRS ή σύνδεσης της ψηφιακής πένας μέσω θύρας USB προσωπικού υπολογιστή (PC).

Nokia
Sony Ericsson
Maxell (Anoto)
Logitech

Χαρτί & Φόρμες
Η σουηδική εταιρία Anoto ανέπτυξε μια ειδική τεχνολογία προσδιορισμού συντεταγμένων επάνω σε χάρτινες επιφάνειες καταγραφής δεδομένων (φόρμες σε χαρτί). Η τεχνολογία αυτή καλείται "Anoto Background Technology" και κάνει δυνατή την χρήση της ψηφιακής πένας για γράψιμό σε κανονικό χαρτί με ταυτόχρονη την δυνατότητα καταγραφής του κειμένου που γράφεται στην ηλεκτρονική μνήμη τής πένας.

Στο σύστημα irForms χρησιμοποιείται η "Tεχνολογία Yποβάθρου της Anoto. Για την εκτύπωση φορμών με τεχνολογία υποβάθρου της Anoto χρησιμοποιείται κανονικό ξηρογραφικό χαρτί το οποίο πρέπει να έχει ελάχιστη ποιότητα τα 80 gr/m2 (η Anoto συστήνει κατ' ελάχιστο χαρτί 80 gr/m2). Κατά την εκτύπωση οι φόρμες αποκτούν ένα είδος γκρι υπόβαθρου με μια μοναδική δομή (unique pattern), η οποία είναι δυσδιάκριτη για το γυμνό μάτι, διακριτή στα ηλεκτρονικά συστήματα, επιτρέποντας παράλληλα την αναγνωσιμότητα της φόρμας. Η μοναδική δομή σε κάθε φύλλο εξασφαλίζει τον συσχετισμό των εκάστοτε πληροφοριών με την σωστή ψηφιακή φόρμα. Το unique pattern είναι σε θέση να προσδιορίζει πάνω από 70 τρισεκατομμύρια διαφορετικών φορμών.

Πεδία
Οι χρησιμοποιούμενες τυπωμένες χάρτινες φόρμες είναι φυσική μορφή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας.

Οι φόρμες (ηλεκτρονικές & τυπωμένες) αποτελούνται από ποικίλα στοιχεία όπως π.χ.:

 • Τετραγωνίδια για την εγγραφή γραμμάτων ή αριθμών

 • Αλφαριθμητικά πεδία

 • Αλφαβητικά πεδία

 • Αριθμητικά πεδία

 • Checkboxes

 • Πεδία με χειρόγραφο κείμενο

 • Πεδία εισαγωγής ελεύθερου κειμένου

 • Πεδία για την εισαγωγή σχημάτων - σκαριφημάτων

 • Πεδία υπογραφής

 • Σταθερό κείμενο - οδηγίες

 • Και άλλα πεδία αναλόγως της εφαρμογής.

Αυτά τα στοιχεία συμπληρώνονται χειρόγραφα στην χάρτινη φόρμα με την χρήση της ψηφιακής πένας.

Η ηλεκτρονική μορφή της φόρμας ορίζει τα περιεχόμενα πεδία και την συμπεριφορά της φόρμας μέσα στο σύστημα
irForms. Το πρότυπο της φόρμας, η ηλεκτρονική φόρμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στον irForms server και έχει σχεδιαστεί με την ειδική εφαρμογή irForms FormsDesigner, καθορίζει τις διαστάσεις όλων των πεδίων στη φόρμα, τις ακριβείς θέσεις τους στην τυπωμένη σελίδα, την ποιότητα του κάθε πεδίου και τον τρόπο αντιστοίχησης, διαχείρισης, μετάφρασης και αποθήκευσης του εκάστοτε πεδίου στην βάση δεδομένων του συστήματος.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu